Draadloos netwerk voor water irrigatie

Smart Growers

Het grensoverschrijdende project Smart Growers richt zich op het ontwikkelen van slimmere en duurzamere vormen van landbouw door middel van smart farming. In nauwe samenwerking tussen land-en tuinbouwers en hightech bedrijven wordt er aan beide kanten van de grens onderzoek uitgevoerd op de gebieden van sierteelt, groenten en fruitteelt.

Omschrijving project

Een van de toepassingen vindt plaats op het gebied van het efficiënt en intelligent inzetten van irrigatiesystemen om bewust om te gaan met water.

Telers kunnen op basis van het weerbericht, fysieke metingen en op locatie visuele beoordelingen, bekijken wat de waterbehoefte is van de teelt. Door het vochtgehalte van de bodem te meten, waar de teelten in staan, kan bepaald worden wanneer een teler wel of niet water dient te geven via het bestaande bewateringsysteem.

Op basis van de data wordt er een model gemaakt waarmee bepaald kan worden wanneer het bewateringsysteem aan of uit moet. Hierdoor is een teler minder afhankelijk van fysieke controles en heeft hij een systeem die ervoor zorgt dat de teelten voorzien worden van water.

Engineering

Blue Engineering heeft een PCB ontwikkeld waarin, door middel van een draadloos netwerk, vijf verschillende type sensoren metingen uitvoeren in de grond van de teelt. Hiermee wordt data opgehaald op het gebied van o.a. vochtbeschikbaarheid. De data wordt vanuit verschillende plekken in het veld draadloos verzonden via een tussenstation naar de cloud.

In de cloud wordt de data opgeslagen en is het mogelijk om modellen op te stellen voor waterafgifte. Met kennis van teeltadviseurs wordt er, middels het opgestelde model, een draadloos signaal afgegeven voor waarmee een pomp of kraan aangestuurd kan worden voor de waterafgifte.

Voor deze oplossing heeft Blue Engineering de volgende expertises ingezet: C, Technology, Computer Aided Engineering (CAE), Data analysis, Data science, Embedded software, Industrial Internet of Things (IIoT), Internet of Things (IoT), PCB Design, PCB Development, PLC Programming, Printed Circuit Boards (PCB)

Duurzaamheid

Door deze oplossing hoeft een teler minder fysiek werk te verrichten. Door efficiënt en slim de waterpomp aan te sturen op basis van modellen wordt er waterverspilling tegengegaan. Water wordt effectief ingezet waardoor teelten minder snel zullen vergaan doordat er te veel of te weinig water gegeven wordt.

Onze experts