Wij zijn blue

Voor Blue Engineering zijn innovaties altijd duurzaam en baanbrekend. We verbinden nieuwe en bestaande technologieën met het onverwachte. Praktisch, effectief en efficiënt in het grotere geheel. Waarde creëren in plaats van suboptimalisatie.

Wij zijn Blue

De wereld verandert. Grondstoffen beginnen op te raken en we putten de aarde uit. Het is nodig om oplossingen te vinden voor deze nieuwe uitdagingen. De evolutionaire antwoorden van de natuur kunnen met de juiste toepassing van moderne techniek uitkomsten bieden. Een betere wereld op basis van techniek. Om deze doelstelling te behalen laat Blue Engineering zich inspireren door de Blue Economy. De Blue Economy is een ecosysteem die zich door de natuurkunde en de natuur laat leiden. Zij doet dit vanaf grondstoffenselectie tot ontwikkeling van product en productie processen. Van daaruit wordt een generatieve en regeneratieve kringloop van innovaties in gang gezet.

In praktijk komen op de Blue Economy  geïnspireerde innovaties voort uit de op techniek georiënteerde topsectoren High Tech, Water en Chemie en de op voedsel georiënteerde topsectoren Agri & Food en Tuinbouw.

Toekomstbestendige producten en bedrijven

Wij zijn in onze projecten altijd opzoek naar een goede balans tussen people, planet en profit. Wij beoordelen onze projecten met een ‘blauwe graadmeter’ en proberen elke klant te adviseren hoe een productieproces en product ‘blauwer’ kan maken. Duurzame product,-productie,- en totaalsystemen ontwikkelen is  de doelstelling. Door technologieën te ontwikkelen voor meerdere toepassingen kunnen meerdere oplossingen en producten gegenereerd worden voor verschillende markten. Hierdoor worden de risico’s verminderd en stijgt de waarde van het intellectuele eigendom aanzienlijk. Met ‘blauwe technische innovaties’, gericht op continuïteit, komt toekomstbestendigheid een stuk dichterbij! 

Natuurwetenschappen

Het domein natuurwetenschappen bestaat uit drie pilaren: biologie, natuurkunde en scheikunde. Samen brengen deze pilaren de factor Blue tot leven binnen Blue Engineering. Met kennis op het gebied van deze drie pilaren kan Blue Engineering de kracht van de natuur inzetten voor technische uitdagingen. We brengen daarmee wetenschappelijke kennis in de praktijk. Het domein ‘natuur’ kan bedrijven helpen met hun toekomstbestendigheid, de veerkracht van het landschap/klimaat en het vinden van nieuwe grondstoffen. Materiaal innovatie, alternatieve (energie) mogelijkheden en het vinden van nog onbegane wegen.

Projecten van Natuurwetenschappen

Software

Wij maken software voor de aansturing van machines en apparaten. Daarin zijn we gespecialiseerd in embedded software, PLC software en pc applicaties. Alle drie deze specialismen staan centraal in het aansturen van machines en apparaten. Onze kennis en toepassingen van software zijn vrij breed waardoor we ons flexibel kunnen opstellen en voor bijna alle type producten een oplossing kunnen bieden. Daarnaast zorgt onze expertise en kennis op het gebied van software reliability voor kwaliteit.  

Projecten van Software

Mechanica

Machinebouw, we hebben materiaal expertise in huis, we kunnen van onderzoek t/m mechanische realisatie bieden. We kunnen dus een voorstudie(meest gunstige concept kiezen op basis tijd, geld en functionaliteit(bovenaan)), ontwerp, een werktekening en hebben door onze partner (Blue Workx) een plek waar we kunnen produceren (zo goed als in-house door onze hele nauwe partners. Geeft flexibiliteit en snelheid). Onze mechanische engineers hebben inzicht en werken nauw samen met het domein natuurwetenschappen waardoor er een vertaalslag gemaakt kan worden van wetenschappelijke kennis naar een mechanisch ontwerp. Door kennis van natuur kunnen we met name voor klanten in agro food een extra kracht bieden, juist omdat wij beiden wereld snappen. 

Projecten van Mechanica

Elektronica

Elektronica en software zijn tegenwoordig niet meer van elkaar los te denken. Binnen Blue Engineering zijn beide competenties goed vertegenwoordigd waardoor we in productontwikkeling klanten van het volledige plaatje kunnen worden voorzien. We kunnen producten een functie geven en zorgdragen voor de aansturing. Hiervoor kunnen er binnen Blue Engineering printplaten ontworpen en ook ontwikkeld worden. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen, plaatsen en uitlezen van sensoren op percelen om water en regenval in kaart te brengen.

Projecten van Elektronica