Domeinen

Vaak ontbreken er één of enkele competenties in het ontwikkelproces of naar de markt brengen van innovaties, waardoor trajecten onnodig lang duren of uiteindelijk stoppen. Blue Engineering heeft meerdere competenties en kennis in huis en heeft met haar netwerk in specialisten en toeleveranciers een unieke positie om traject optimaal in te kunnen vullen. Onze kracht bevindt zich in de samenwerking tussen onze domeinen: mechanica, elektronica, software en natuurwetenschappen.

Blue Engineering kijkt in alle volledigheid naar het probleem van de klant en door kennis uit de natuur, aan de technische vakgebieden van Blue Engineering toe te voegen, ontstaat er een unieke organisatie die beide werelden kan verbinden. Hiermee kunnen we waarde creëren en een totaal nieuwe soort van innovatie stimuleren. Dit doen we met name in de doelmarkten agro food en high tech. Maar het is vooral de cross-over tussen deze twee waar de echte innovatie plaatsvindt.

Agro Food

Blue Engineering heeft veel ervaring in het toepasbaar maken van technische innovatie in agro food. Een topsector met 750.000 banen en een totale jaaromzet van ruim 140 miljard euro. Wij zijn altijd opzoek naar de cross-over tussen plant en techniek en willen techniek inzetten om optimaal vorm te geven aan de productie van hoogwaardige voeding, duurzame productieprocessen en optimale ketens waarin we invulling geven aan planet, people én profit. Om zo in staat te zijn de 9 miljard mensen in 2050 te kunnen voeden. 

High Tech

Wij geloven erin dat technologie de aanjager is van innovatie. Onze basis ligt in de maakindustrie met kennis in o.a. systeemintegratie, automotive, luchtvaart en productontwikkeling. Zo ontwikkelen we toepassingen voor 3D printing, robotica en vele andere technologieën. Door ons brede netwerk en variatie aan kennis en competenties kunnen we een product snel van proof of concept naar een vermarktbaar prototype ontwikkelen.  

Helaas, er zijn momenteel geen evenementen.

Smart Growers

Smart Farming

 

Door de principes van “Smart Farming” toe te passen kan de productiviteit van een landbouwbedrijf verhoogd worden op een duurzame manier. Het concept Smart Farming omvat drie pijlers:

 

1. Data: Informatie...

Meer lezen

Vacatures

Wij zoeken de koplopers die mee willen innoveren en mee willen vernieuwen. Mensen die zich thuis voelen in de wereld waar high tech,agro food en duurzaamheid elkaar ontmoeten. Ga jij samen met ons op missie voor een leefbare wereld op basis van techniek?

Meer lezen

Collega aan het woord - Bram

Of je nu werkt aan software, mechanica, elektro of design.

Maar tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid. Of iets van ijzer moet worden of van plastic, dat bepalen wij. Of een product 1 jaar of 10 jaar meegaat, dat...

Meer lezen

Wij werken in een

blue werkklimaat

Blue Engineering is ontstaan vanuit de overtuiging dat ambitieuze engineers zich graag inzetten voor baanbrekende innovaties. Wij vinden dat baanbrekende innovaties duurzaam moeten zijn en moeten passen in een systeem. Vandaar Blue: wij zijn geïnspireerd door Blue Economy van Gunter Pauli. Bij ons geen suboptimalisatie, wij kijken naar het geheel, voegen waarde toe, simuleren op basis van werkelijkheid en voeren levenscyclusanalyses uit. Innovaties die een bijdrage leveren.