Domeinen

Vaak ontbreken er één of enkele competenties in het ontwikkelproces of naar de markt brengen van innovaties, waardoor trajecten onnodig lang duren of uiteindelijk stoppen. Blue Engineering heeft meerdere competenties en kennis in huis en heeft met haar netwerk in specialisten en toeleveranciers een unieke positie om traject optimaal in te kunnen vullen. Onze kracht bevindt zich in de samenwerking tussen onze domeinen: mechanica, elektronica, software en natuurwetenschappen.

Blue Engineering kijkt in alle volledigheid naar het probleem van de klant en door kennis uit de natuur, aan de technische vakgebieden van Blue Engineering toe te voegen, ontstaat er een unieke organisatie die beide werelden kan verbinden. Hiermee kunnen we waarde creëren en een totaal nieuwe soort van innovatie stimuleren. Dit doen we met name in de doelmarkten agro food en high tech. Maar het is vooral de cross-over tussen deze twee waar de echte innovatie plaatsvindt.

Agro Food

Blue Engineering heeft veel ervaring in het toepasbaar maken van technische innovatie in agro food. Een topsector met 750.000 banen en een totale jaaromzet van ruim 140 miljard euro. Wij zijn altijd opzoek naar de cross-over tussen plant en techniek en willen techniek inzetten om optimaal vorm te geven aan de productie van hoogwaardige voeding, duurzame productieprocessen en optimale ketens waarin we invulling geven aan planet, people én profit. Om zo in staat te zijn de 9 miljard mensen in 2050 te kunnen voeden. 

High Tech

Wij geloven erin dat technologie de aanjager is van innovatie. Onze basis ligt in de maakindustrie met kennis in o.a. systeemintegratie, automotive, luchtvaart en productontwikkeling. Zo ontwikkelen we toepassingen voor 3D printing, robotica en vele andere technologieën. Door ons brede netwerk en variatie aan kennis en competenties kunnen we een product snel van proof of concept naar een vermarktbaar prototype ontwikkelen.  

Blue meets High Tech - Smart Soils

Blue meets High Tech - Smart Soils

september 26
Coming soon Meer lezen

Positieve resultaten trekproef PulseForm

John Lee (23) studeert Werktuigbouwkunde aan de Fontys in Eindhoven, zit in zijn vierde jaar en loopt stage bij Blue Engineering. “De stageopdracht die ik van Blue Engineering heb gekregen is om verschillende...

Meer lezen

Vacatures

Door middel van de Blue Innovation Approach integreren wij kennis van buiten met interne kennis om uw organisatie toekomstbestendig te maken. Systeemdenken en de Blue Economy vormen onze vertrekpunten.

Meer lezen

Case study afvalhout

Sinds 2015 is op internationaal niveau het aanbod van afvalhout groter dan de vraag [1]. Afvalverwerkingsbedrijven hebben een overschot aan afvalhout en zijn gedwongen om kosten in rekening te brengen voor de inname van...

Meer lezen

Wij werken in een

blue werkklimaat

Blue Engineering is ontstaan vanuit de overtuiging dat ambitieuze engineers zich graag inzetten voor baanbrekende innovaties. Wij vinden dat baanbrekende innovaties duurzaam moeten zijn en moeten passen in een systeem. Vandaar Blue: wij zijn geïnspireerd door Blue Economy van Gunter Pauli. Bij ons geen suboptimalisatie, wij kijken naar het geheel, voegen waarde toe, simuleren op basis van werkelijkheid en voeren levenscyclusanalyses uit. Innovaties die een bijdrage leveren.