Research & Consultancy

Voor complexe innovaties en hoogwaardige technische oplossingen is goed (voor)onderzoek essentieel. Soms is dit zelfs vereist bij het aantrekken van funding. Op het gebied van fysica, (elektro)mechanica, software én duurzaamheid voeren wij dit onderzoek voor onze klanten uit.

We onderzoeken de haalbaarheid van complexe vraagstukken en innovaties om te komen tot een ‘proof of principle’ of zelfs een ‘proof of concept’. Met literatuurstudies en het inzetten van de best beschikbare technologieën en tools onderzoeken we de alternatieven.

Afhankelijk van de wensen van onze klanten brengen we de (technische- en veiligheids)risico’s, lifetime, reliability en preventief onderhoud in kaart. We bieden materiaal-, sterkte- en thermische analyses (FEM) om onze klanten te helpen hun producten naar het hoogst haalbare niveau te tillen.