Opbrengst weegtreinen

Omschrijving project

Het plukken van appel- en perenbomen wordt gedaan met behulp van een ‘pluktrein’. Plukkers leggen de vruchten in een grote bak die op een trein staat zodat ze dit niet zelf hoeven te dragen. Boomkwekerij Fleuren had de behoefte aan een kaart waarmee de opbrengst per locatie, op het perceel, inzichtelijk werd. Daarmee zouden ze kunnen zien welke bomen veel of weinig vruchten opleveren.

Blue Engineering heeft een systeem bedacht waarmee de bakken op de weegtreinen gebruikt kunnen worden om de opbrengst te meten. Elke bak werd voorzien van een eigen weegschaal gekoppeld aan een GPS locatie. Door de toename van het gewicht te meten tijdens het plukken, en dit te koppelen aan een GPS locatie, kan een dergelijke kaart gemaakt worden.

Engineering

Blue Engineering heeft het systeem voor de kaart opgebouwd in modules: het meetstation en de weegcellen. Het meetstation bevat de GPS en verzamelt alle gewichten. Ook bevat het een display waarop de huidige gewichten afgelezen kunnen worden.

De weegcellen meten het gewicht in de bakken en sturen deze door naar het meetstation. De weegcellen zijn modulair aangesloten, zo kan het aantal weegcellen gemakkelijk opgeschaald worden.

Het systeem is uiterst stabiel en is volledig waterdicht. Het product is in samenwerking met Boomkwekerij Fleuren ontwikkeld en geproduceerd.

Blue Engineering heeft de volgende technologieën toegepast in deze ontwikkeling: Data analysis, Electro Mechanical, Embedded software, Internet of Things(IoT), Mechanical, PCB Design, PCB Development, PrintedCircuit Boards (PCB), Product Design, Product Engineering andDevelopment, Physics.

Duurzaamheid

De kennis en data die de teler verkrijgt door het inzetten van het meetsysteem kan ingezet worden om gerichter water te geven. Door de opbrengst te meten krijgt de teler inzicht in de in de kwaliteit van de grond van het perceel, wat direct impact heeft op de opbrengst van de bomen. Denk bijvoorbeeld aan of de grond voldoende water vast kan houden of voldoende voedingsstoffen bevat. Misschien krijgt het gewas op bepaalde plekken minder licht of is er een andere reden waarom de opbrengst lager is.

Enkel door het verzamelen van de data krijgt de teler inzicht in deze gegevens wat kan leiden tot twee voordelen: besparingen in bijvoorbeeld water en/of hogere opbrengsten per gewas.

Onze experts