Blue Plasma

Koude plasma's zijn geïoniseerde gassen op kamertemperatuur die dankzij hun bijzondere eigenschappen vele potentiële toepassingen hebben. Zo kunnen ze gebruikt worden om bacteriën en schimmels te doden en zijn ze tegelijkertijd ook in staat om allerlei biologische groei processen te stimuleren of af te remmen.

Kansen pakken met Plasma technologie

Plasma technologie biedt mogelijkheden die nog niet nader zijn onderzocht. Voorbeelden als het reduceren van geuren (stank), het elimineren van bacteriën. De laatste tijd staat het toepassen van koude plasma technologie in de agrifood en medische sectoren erg in de belangstelling. Binnen Blue Engineering zijn wij erg enthousiast over deze nieuwe mogelijkheden en willen onze expertise inzetten om de technologie de praktijk in te krijgen.

 Voor praktijktoepassing is controleerbaarheid en herhaalbaarheid van de koud-plasmatoepassing essentieel. Wij zetten onze expertise op het gebied van meet en regeltechniek en plasma(chemie) in om dit te realiseren. Middels de door ons ontwikkelde add-on zijn wij in staat het onvatbare koude plasma te beteugelen.

Lees meer over wat wij met plasma doen.

Duurzaamheid

Plasma is een blauwe innovatie omdat:

  •  Droog (geen water verbruik)

  •  Vervangt chemicaliën

  •  Kan chemicalien afbreken

  •  Verbruikt weinig energie

  •  Lokaal te produceren

Onze experts