CO2, what gives?

Op zoek naar de waarheid achter duurzaamheid

Blue Engineering is uw partner als het gaat om de ontwikkeling en engineering van duurzame product,- productie- en totaalsystemen. Innovatie zit in ons DNA. En de beste innovaties zijn wat ons betreft altijd duurzaam en baanbrekend. Daarom zoekt Blue Engineering in haar projecten altijd naar een goede balans tussen people, planet en profit. 

Maar…duurzaamheid is MOEILIJK. Want wat is nou beter: een biologische paprika uit Italië of een niet-biologische paprika uit Nederland? Hoeveel CO2 veroorzaakt het kijken van een filmpje op Netflix? En hoe zit het met de productie van duurzame energie-opwekkers zoals zonnepanelen en windmolen?

Wij proberen voor onszelf helderheid te scheppen in de complexe wereld van duurzaamheid.
Wij zijn op een missie. Wij willen namelijk weten wat er achter het productlabel van ons Filippa K T-shirt schuilt. Blue Engineering zit vol met kennishongerige techneuten die in de duurzaamheidsvraagstukken duiken. Niet om wetenschappelijk onderzoek te doen, niet om een punt te bewijzen, maar om duurzaamheid meer onder de aandacht te brengen en een completer beeld te geven over alle verschillende thema’s, onderbouw met relevante en beschikbare gegevens. Om een oproep te doen om verder te kijken dan het ‘beter leven keurmerk’ en stil te staan bij de keuzes die we maken en welke impact dit op onze aarde heeft.

Aan de artikelen van BMB kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

CO2, what gives?

Als we het hebben over duurzaamheid dan hebben we het al snel over CO2; het effect ervan op klimaatverandering, wat zijn de grootste veroorzakers van CO2 uitstoot maar ook de tegenopmerking ‘what gives’? Een paar graadjes warmen is toch eigenlijk best prettig?  We gaan immers ook naar Spanje op vakantie voor het weer. Dus wat is het probleem?

Klimaatverandering heeft een groot effect op onze wereld wat verder gaat dan een hogere temperatuur. Denk aan: toenemende waterschaarste, problemen rondom primaire levensbehoeftes zoals drinkwater en voedsel, extreme weersomstandigheden (stormen, extreme winters en zomers) waardoor uiteindelijk sommige delen van de wereld slecht bewoonbaar zullen worden.

Er zijn kampen die strijden tegen klimaatverandering en er zijn kampen die stellen dat het allemaal niet zo’n probleem is. Maar voor we daar een goed oordeel over kunnen vellen is het belangrijk om, in vijf punten, even stil te staan bij wat we nu eigenlijk weten over CO2 en het verband ervan met ons klimaat. Daarom begint ons eerste onderzoek bij: CO2, what gives?

1. CO2 is een broeikasgas

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Dit wordt het broeikaseffect genoemd.

De belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas (distikstofmonoxide) en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde zo'n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C. De mate waarin een bepaalde hoeveelheid broeikasgas kan bijdragen aan het broeikaseffect wordt het aardopwarmingsvermogen genoemd.

2. Gemiddelde temperatuur en CO2 concentratie zijn gecorreleerd

De gemiddelde temperatuur op aarde en CO2 concentratie zijn aan elkaar gecorreleerd. Dit blijkt uit metingen in ijsboringen op Antarctica.

3. De CO2 concentratie is hoger dan ooit gemeten.

De concentratie van CO2 in de atmosfeer stijgt sinds de industriële revolutie tot hogere waarde dan in de laatste 800,000 jaar is voorgekomen.

4. Onze energievoorziening bestaat voor 86% uit het verbranden van fossiele brandstoffen.

Bron: BP Statistical Review of World Energy 2017

5. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij.

Hieruit kan je concluderen dat...

de uitstoot van CO2 door menselijk toedoen (antropogene CO2 emissie) bijdraagt aan opwarming van de aarde.

Wat we helaas niet weten…

Wat we niet zeker weten, is wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Daarvoor is het klimaat een te complex samenspel van allerlei factoren op mondiale schaal.

Er wordt wel geprobeerd de gevolgen in modellen te voorspellen en we zien ook al effecten om ons heen: stijgende temperatuur, extremer weer, droogte en overstromingen, terugtrekkende gletsjers en ijskappen. Dit heeft weer impact op ecosystemen overal ter wereld. Ook de oorlog in Syrië zou in verband kunnen worden gebracht met klimaatverandering (mensen trekken naar de stad omdat ze op het land door droogte geen bestaan meer kunnen opbouwen, daar vervallen ze in armoede en onvrede). Massale plant en diersterfte worden in verband gebracht met klimaatverandering, omdat het sneller gaat dan de natuur kan volgen.