Artificial Intelligence biedt kansen voor de agro food sector

Hoe gaaf zou het zijn om snel te kunnen herkennen wat onkruid is en wat niet? Ons software team ontwikkelt een applicatie waarmee je verschillende soorten planten kunt herkennen en hoe die specifieke plant heet. Op basis van een dataset van 10.000 verschillende soorten planten en meer dan 270.000 verschillende afbeelding leren we een ‘Deep Convolutional Neural Network’, een zelflerend algoritme, om elke plant te kunnen onderscheiden. De software die hiervoor wordt ingezet is Tensorflow, een open source machine learning framework.

Welke kansen biedt dit?

Deze technologie kan ingezet worden om middels een camera tot wel 1000 verschillende soorten planten te herkennen. De mogelijkheden kunnen echter nog verder uitgebreid worden met: meer plantsoorten, de positie van de plant t.o.v. camera meten, de kleur van de plant meten en analyseren, meerdere planten herkennen in één overzicht etc.

Meer weten?

De mogelijkheden zijn oneindig. Benieuwd wat dit voor uw bedrijf kan betekenen?
Of heeft u een uitdaging die wij wellicht met deze technologie kunnen aanpakken. Neem dan vooral contact met ons op: r.bloemers@blue-engineering.nl of via 077 333 36 90.

About the author

Ik heb een achtergrond in Mechatronica; een mix van informatica, mechanica en elektronica. Tijdens de opleiding heb ik me gespecialiseerd in software en robotica. Ik heb tijdens mijn studie ook werk gedaan dat paste bij deze passie, die ik van kinds...

More about the author
About the author

Ik heb een achtergrond in technische informatica, ICT en applicatie ontwikkeling. Hier heb ik ook mijn opleidingen in gevolgd. Daarna heb ik zes jaar een eigen onderneming gehad: ‘BXseven’. Een bureau gericht op elektronica en software ontwikkeling.

...

More about the author