De aard van mijn beestje..

DE AARD VAN MIJN BEESTJE..

Vraag jij jezelf wel eens af waarom je bepaald gedrag vertoond? Of waarom je van de ene collega meer kunt hebben dan van de ander? Wat het is dat je een topweek heeft gegeven of juist helemaal niet?

Vanuit de kleurenanalyse van Graves kunnen we hier antwoorden op geven.
Blue Engineering wil graag haar team optimaal ontwikkelen voor uiterste zelfontplooiing en efficiëntie.
Wij zijn er van overtuigd dat de persoonlijke kleurenanalyses van Graves ons hierbij gaan ondersteunen.

Het begint allemaal bij het ijsberg model van McClelland. Hierin maken we onderscheid in onder en boven de watergrens. Alles wat zich onder de watergrens bevindt, is niet zichtbaar voor de medemens.
We praten dan over willen & denken.

Willen heeft betrekking op je persoonlijke drijfveren. Wat drijft en motiveert jou in het leven?
Denken heeft betrekking op je normen en waarden. Grotendeels heb je deze gevormd in je eerste 17 levensjaren. De manier van opvoeding heeft hier grote invloed. Het gaat hier om dat wat je van jezelf vindt.

Boven de watergrens is je gedrag. Dat is wat we van elkaar zien. We praten hier over DOEN.
Doen heeft betrekking op je kennis, vaardigheden en daarmee gedrag. Dat wat je weet, dat wat je kan en dat wat je doet. Deze aspecten boven de watergrens worden gevormd voor wat zich onder die watergrens begeeft.

Wanneer we het ijsbergmodel begrijpen kunnen we gaan inzoomen op hetgeen onder de watergrens en dan met name op de onderste laag; het willen.

Zoals eerder benoemd hebben we het hier over onze drijfveren, hetgeen ons motiveert.
De kleurentheorie van Graves geeft een 7-tal kleuren weer die de verschillende drijfveren categoriseren.

Clare Graves was een professor in psychologie en initiator van een theorie van volwassen menselijke ontwikkeling, later bekend als Spiral Dynamics. Gedurende zijn carrière hebben de kleuren betekenissen gekregen. Na zijn overlijden zijn er verbeterslagen gemaakt en worden er in de toekomst wellicht nog meer kleuren aan toegevoegd. Dit heeft te maken met de algehele evolutie.

Het huidige kleurenpallet zoals we deze nu kennen bestaat uit 7 verschillende kleuren;

Middels een analyse welke bestaat uit een aantal vragen waar een puntentelling aan gegeven dient te worden, komen de voorkeursdrijfveren naar boven. Deze voorkeurs kleur(en) zijn je voorkeurs drijfveren.
De analyse brengt ook de oppositie in kaart. Deze kleur(en) laten ons zien waar we moeite mee hebben.
Tot slot genereerd het systeem ook een uitslag van onze energiebalans.

Deze energiebalans laat zien wanneer we een goede week hebben gehad maar ook wanneer we een minder positief gevoel over houden aan onze (werk)-week.

Met deze gegevens kunnen we de vervolgstap maken in je persoonlijke ontwikkeling. Het begint allemaal met inzicht en bewustwording, ben je bewust van je voorkeursdrijfveren en je oppositie.
Vervolgens probeer je te begrijpen wat deze drijfveren voor je betekenen en voor je kunnen opleveren. Wanneer je er bewust over na gaat denken en vervolgens even pauzeert, kun je in de loop van tijd ook anders gaan DOEN!

Ik geef je als gecertificeerde consultant graag inzicht in je kleurenprofiel en ondersteun je bij de persoonlijke ontwikkeling dit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Ben jij benieuwd naar je persoonlijke drijfveren en hoe je dit het beste in het dagelijks leven in kunt zetten? Neem dan contact op om een afspraak in te plannen. – Fabienne Verver –