Smart Growers

Smart Farming

Door de principes van “Smart Farming” toe te passen kan de productiviteit van een landbouwbedrijf verhoogd worden op een duurzame manier. Het concept Smart Farming omvat drie pijlers:

  1. Data: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en cameratoepassingen.
  2. Precisielandbouw: De verzamelde informatie kan gebruikt worden om het land-/tuinbouwbedrijf op een intelligente manier te managen. Door rekening te houden met de aanwezige variatie in ruimte en tijd kan de opbrengst verhoogd worden bij een minimale input van grondstoffen.
  3. Automatisering & robotica: Het verzamelen van informatie uit het veld en het uitvoeren van plaatsspecifieke bewerkingen zijn tijdrovende werkzaamheden en kunnen potentieel leiden tot een stijging van de arbeidskosten. Automatisatie en robotica spelen daarom een belangrijke rol om de principes van Smart Farming te kunnen toepassen.

Smart Growers

Het project Smart Growers heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De drie toepassingen worden ontwikkeld voor drie focusteelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond.

Als eerste toepassing demonstreert het project perspectiefvolle technologieën om m.b.v. cameraherkenning gericht biologisch/thermisch onkruiden te bestrijden. Bestaande technologische componenten zullen aangepast worden zodat ze toepasbaar zijn in de teelt van laanbomen en blauwe bes.

Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Een prototype communicatiemodule zal worden ontwikkeld voor draadloze communicatie tussen sensoren verspreid over het perceel om te komen tot een universeel, modulair en betaalbaar sensornetwerk. Tevens demonstreren we de mogelijkheid om een irrigatiesysteem vanop afstand aan te sturen en ontwikkelen we een Decision Support System om sensordata te vertalen naar irrigatieschema’s.

Als derde toepassing wordt voor de drie focusteelten onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel en het in kaart brengen van variatie in het perceel.

Smart Farming platform

De resultaten van het project, de geplande evenementen en andere informatie vindt u op het online Smart Farming platform: smartgrowers.eu.

Blue Engineering

Blue Engineering zal de verschillende technische aspecten die in de werkpakketten zitten op zich nemen. Voor werkpakket 3 is dat het gebruik van vision bij het bestrijden van onkruid. Werkpakket 4  bevat het grootste onderdeel: Het ontwikkelen van een draadloos sensornetwerk dat met een voor dit project uitgekozen sensoren pakket de bodem op meerdere plaatsen in de gaten kan houden. Alle data wordt in de cloud verzameld en ter beschikking gesteld om verdere analyse op uit te voeren. Voor werkpakket 5 zal er ondersteuning zijn voor het vroegtijdig opsporen van problemen bij gewassen doormiddel van camerasystemen.

About the author

Tijdens het 2e jaar van mijn ondertussen afgeronde studie Mechatronica in Venlo, kon ik als Junior engineer al kennis maken met de toen nog kleine club, Blue Engineering. Hier heb ik toen het bedrijfsleven mogen proeven. Ook heb ik gewerkt aan...

More about the author