Eva van Rijsingen

Over Eva

Tijdens mijn afstudeerperiode op Wageningen University heb ik gewerkt aan zouttolerantie in gewassen. Tijdens dit onderzoek kon ik mijn kennis van planten combineren met kennis over land en waterbeheer, in beide vakgebieden is verzilting een zeer relevant thema. Na mijn opleiding ben ik gestart bij de HAS waar ik de kans kreeg om mij multidiciplinair in te zetten doordat er bij de HAS kennis van bodem en plant samen toegepast en onderwezen wordt. In augustus 2015 ben ik overgestapt naar Blue Engineering waar ik natuur en techniek samen breng. Middels het domein natuurwetenschappen probeer ik gave, “blauwe” projecten voor mezelf en onze engineers te genereren waarmee wij in onze stretch-zone kunnen functioneren.

Het domein natuurwetenschappen profileert zich als kennisdrager, innovator en verbinder op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie in de brede zin. Wij zijn specialist op het gebied van plantenwetenschappen, materiaalkunde en halfgeleiderfysica. Deze tak binnen Blue Engineering kan ‘blauw’ laten aansluiten bij techniek en complimenteert beide. Door het inzetten van het brede netwerk van marketeers, blue economy experts, universiteiten en techneuten kan dit domein wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen.

Ik besef dat alle Blue Engineers deel uitmaken van elkaars droom om een betere wereld op basis van techniek te realiseren. Dat vind ik gaaf!

Projecten

Blog