Innoveins

Omschrijving project

Blue Engineering is mede-initiatiefnemer van Innoveins: het ecosysteem waar plant en techniek samen komen, om business case gedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden door:

- Samen te werken met andere partijen met een andere achtergrond maar met dezelfde mindset binnen een innovatiecluster
- Samen te werken met andere innovatieclusters wat leidt tot synergie en acceleratie Toegang tot een groot netwerk
- Ondersteuning van kennisexperts op het gebied van plant, techniek en business development
- Ondersteuning in marketing- en salesactiviteiten

Kijk voor meer informatie op: www.innoveins.co

AGV

Het automated guided vehicle cluster (AGV cluster) is erop gericht om autonoom rijdende voertuigen in de professionele (glas)tuinbouw voort te brengen die zelfstandig dynamische handelingen kunnen verrichten die relevant zijn in een kas (zoals knippen, knijpen, schrobben, ontbladeren, transporteren, etc.). Achterliggende doelen voor tuinders zijn om de productiviteit te verhogen en voor het uit laten voeren van risicovol werk.

Smart Soils

Diversiteit is belangrijk om balans te bereiken en veerkrachtig te kunnen zijn. Dat geldt voor economieën, bedrijven, samenwerkingsvormen, gebieden, ecosystemen, voor alles op aarde en daarmee voor het geheel. Héél letterlijk genomen is dit terug te leiden naar het belang van diversiteit op aarde; onze aarde welke onder andere te definiëren is als de grond waarin planten groeien. In de basis zijn wij allen afhankelijk van onze aarde . Wij moeten dus slim omgaan met de aarde, dit is de basisgedachte achter het Smart Soils Cluster.

Incubator

Gedurende de vroege levenscyclus van start-ups en scale-ups worden high potentials uitgenodigd deel te nemen aan verschillende publieke en private incubator en acceleratorprogramma’s. Er is echter geen enkel overall stimuleringsprogramma die invulling geeft aan de veranderende behoeftes van ondernemers gedurende deze levenscyclus. Het Incubator cluster speelt hierop in.

Onze experts