Glitch

Omschrijving project

Het project GLITCH zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiƫnte en klimaat neutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw. GLITCH zet in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Blue Engineering is een partner in het GLITCH project.

In de glastuinbouw worden planten gevoed met CO2, wat geproduceerd wordt in de kas door het verbranden van aardgas. Naast CO2 komen er in dat proces ook andere, schadelijke, restgassen vrij. Deze gassen moeten onderzocht en gemonitord worden om te zorgen dat de concentraties binnen de veilige waarden blijven. Tevens dient er onderzocht te worden of de CO2 dosering nauwkeurig en stabiel verloopt.

Engineering

Bij het doseren van CO2 (koolstofdioxide) door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK) of ketel komen naast CO2 ook de restgassen stikstofoxiden (NO + NO2), etheen (ethyleen, C2H4) en koolstofmonoxide vrij. Hoeveel van die reststoffen geproduceerd worden is voor een teler algemeen onbekend.

De EMS MACview Gas Analyzer kan de concentraties van deze gassen meten in Parts-Per-Million (ppb). De concentraties kunnen over een lange periode opgeslagen worden. Bij verschillende bedrijven met teelten tomaat, komkommer, paprika, aardbei, aubergine en sla is een MACView Gas analyzer geplaatst en zijn de gegevens  minimaal twee weken gemonitord. De gegevens zijn vervolgens naar Blue Engineering verstuurd voor analyse.

Blue Engineering heeft analyses uitgevoerd bij in totaal 22 bedrijven. Per bedrijf werd de CO2 dosering en restgasproductie in kaart gebracht. Voor de gassen is uitgezocht of de dosering nauwkeurig verloopt, of de concentraties goede waarden hebben en of de effect grenswaarden overschreden werden.

 

 

Uit de analyse bleek dat veel bedrijven een verkeerd afgesteld systeem hebben waardoor de CO2 dosering te hoog, te laag of zeer instabiel was. Ook werden verschillende effectgrenswaarden van de restgassen overschreden. Per bedrijf is de specifieke analyse gedocumenteerd en gecommuniceerd.

In de afbeelding hieronder is de afwijking in CO2 concentratie te zien: gemeten vs ingesteld. Ingestelde waarde is ongeveer 1000ppm, dus een afwijking van +50% is hier vaak te zien.

In de afbeelding hieronder is het verschil te zien tussen de interne CO2 meter en de Glitch meter. Hier is ook weer een grote afwijking te zien wat aangeeft dat de teler een CO2 sensor gebruikt die niet goed afgesteld is. Dit resulteert ook weer in afwijkingen in CO2 dosering.

Duurzaamheid

Software oplossingen zijn perfect voor het genereren van data en dus inzichten. Deze informatie kan bedrijven helpen om processen of producten te verbeteren en duurzamer te maken. In dit project hebben veel bedrijven het advies gekregen om hun CO2 sensoren te controleren en hun doseer proces aan te passen, bijvoorbeeld om minder CO2 te doseren, of de afgifte meer te stabiliseren. Met als gevolg een besparing in aardgas, warmte en energie.

 

Onze experts