Plasma is de sleutel tot stikstoffixatie

Plasma is booming. Nieuwe toepassingen binnen de biologische wereld en industriële industrie zorgen ervoor dat technologie steeds meer aandacht krijgt. En terecht! Want met plasma zouden veel processen een stuk duurzamer gemaakt kunnen worden. Plasma wordt namelijk opgewekt door elektrische energie en daarvoor kunnen duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie gebruikt worden.

Maar wat is plasma dan?

Plasma is de vierde aggregatietoestanden naast vast, vloeibaar en gas. Wanneer je gas neemt en er een flink elektrisch veld op zet, dan splitsen de atomen zich op in ionen en elektroden. Je krijgt dan plasma, de vierde toestand van materie. “Op deze manier wordt een geïoniseerd gas gevormd dat bestaat uit gasmoleculen, maar ook uit reactieve deeltjes, zoals ionen, elektronen en radicalen. Deze cocktail aan reactieve deeltjes maakt nieuwe chemische reacties mogelijk, zoals de omzetting van stikstof in nieuwe componenten.”

Nieuwe toepassingen

Constant worden er nieuwe toepassingen van plasma ontdekt. Zo hebben chemici van de Universiteit Antwerpen ontdekt dat plasma een belangrijke rol kan spelen in ‘stikstoffixatie’, “het proces waarbij stikstof uit de lucht kan omgezet worden naar eenvoudige stikstofcomponenten, zoals ammoniak (NH3) of stikstofoxides (NO, NO2).”

De reactie van stikstof met zuurstof in een plasma leidt tot de vorming van stikstofoxides, die dan verder makkelijk kunnen omgezet worden naar andere basisbouwstenen voor levende organismen.

Erg relevant, want die kennis maakt het mogelijk om stikstof uit de lucht op duurzame wijze om te zetten in bouwsteentjes voor bijvoorbeeld minerale meststoffen.

Stikstof is een essentiële component voor alle vormen van leven, omdat het nodig is voor de aanmaak (biosynthese) van de basisbouwstenen van planten en alle levende organismen op aarde, zoals aminozuren, eiwitten en nucleïnezuren.

>> lees het hele artikel hier

Meld u aan voor het ‘Applying cold plasma’ evenement

Om de vele toepassingsmogelijkheden in kaart te brengen, relevante partijen te verbinden en wetenschap met bedrijfsleven te mengen organiseert Blue Engineering, in samenwerking met Bright Society en LIOF, een evenement rondom dit onderwerp.

Kom luisteren, discusseren en delen op 5 juli a.s.