Plasma conferentie geslaagd! / The next steps

Vorige week, 5 juli, hebben we met professionals met een zeer diverse achtergrond de mogelijkheden van koud atmosferisch plasma verkend. Ana Sobota van TU/e informeerde ons over de laatste ontwikkelingen, Erik Wildenbeest en Bas Zeper praatten ons bij over twee voorbeeldcases en Menno Lauret presenteerde hoe we het toepassen van cold plasma herhaalbaar kunt maken. Wij kijken met veel enthousiasme terug en praten we je graag bij over de vervolgstappen. 

Vier brainstormgroepen

Naar aanleiding van de presentaties zijn vier brainstormgroepen ontstaan. De actiegerichte discussie in de verschillende groepen ging over respectievelijk;

  • machines reinigen met plasma,
  • plasma effecten op bodem & plant,
  • het creëren van een Nederlands-koud-plasmatoepassingen- netwerk,
  • plasma gebruiken om gassen te zuiveren.

Vervolg

Het enthousiasme voor het onderwerp en de synergie die is ontstaan tussen verschillende deelnemers heeft geleid tot een aantal concrete follow-up acties.
 
Cold Plasma NL
We zetten een  Nederlands netwerk op voor koude plasmatoepassingen om zo bedrijven en universiteiten die hieraan werken bij elkaar te brengen. Op dit platform kunnen wij kennis en ervaring delen, ook ten behoeve van de Nederlandse concurrentiepositie op het gebied van koude plasmatoepassingen. Deze LinkedIn groep is een eerste plek waar het netwerk samen kan komen: Cold Plasma NL.

Vervolg evenementen 
Wij zijn voornemens een vervolg event te organiseren waar we willen ingaan op de afgesproken acties en op die toepassingen waar de meeste interesse voor was tijdens het afgelopen event. Hierbij nodigen wij een nog breder publiek uit zodat het plasma-netwerk groeit.
 
Co-creatie met Ulamo
Jack Crielaard van Ulamo in Ulft wil graag het plasmaproject van Ulamo laten zien en nodigt daarom geïnteresseerden uit om op mee te denken over de uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Wil je er bij zijn? Laat het ons of Jack direct weten, dan prikken we een datum.

Interesse?

Heb je interesse of wil je met een specifiek iemand in contact komen? Neem contact op met Eva of Menno: m.lauret@blue-engineering.nl of e.vanrijsingen@blue-engineering.nl, 077 333 3690.