GLITCH: Glastuinbouw Innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech

GLITCH: Glastuinbouw Innoveert door co-creatie met koolstofarme Hightech

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen – Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project rondom innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders in de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?

De volgende concrete innovatieprojecten zijn opgenomen:

 

In de online brochure zijn alle innovatieprojecten overzichtelijk weergegeven.

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.

Het GLITCH project loopt van 01/05/2018 tot 31/05/2021.

Projectresultaten

Gedurende het project zijn diverse resultaten geboekt binnen de innovatieprojecten in de teelten komkommer, sla, paprika, tomaat en aardbei.  

Klik hier om de resultaten voor de komkommerteelt te bekijken.

Klik hier om de resultaten voor de slateelt te bekijken.

Klik hier om de resultaten voor de paprikateelt te bekijken.

Klik hier om de resultaten voor de tomatenteelt te bekijken.

Klik hier om de resultaten voor de aardbeienteelt te bekijken.

 

Partners

Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Thomas More campus Geel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo.

Financiering

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.