Blue OS

Multidisciplinair

De meeste projecten binnen Blue-Engineering zijn multidisciplinair. Vanuit onze kennis op gebied van mechanica, software, natuurwetenschappen en elektronica kunnen we altijd een passende oplossing ontwikkelen. Ons software-team bestaat uit verschillende specialisten die ook voldoende kennis hebben van de andere disciplines waardoor we de juiste keuzes kunnen maken.

Software team

Het team van software specialisten is in staat om meerdere type projecten tot een goed einde te brengen. Zo kunnen we een volledig software ontwikkeltraject doen, waarbij de klant alleen maar hoeft aan te geven wat zijn wensen zijn, maar ook kunnen we inspringen om bestaande trajecten snel verder te helpen.

Onze expertise is erg breed en varieert van PLC, embedded software, PC applicaties, deep learning, front-end en test-platformen. Daarbij beheren we vele talen, waaronder C, C++, C#, Python, Java, Lua, etc.

We hebben een compleet enthousiast software team met alle rollen als: projectleiders, System- en softwarearchitecten, software engineers en testers. Deze kunnen we flexibel inzetten.

Software ontwikkelproces

Soms komt een klant met een redelijk idee van wat hij wil, maar niet hoe hij dat wil. Wij kunnen hem dan helpen met het aanscherpen van zijn eisenpakket en dat ook afstemmen op wat er technisch mogelijk is. We willen dan ook graag inzichtelijk maken wat de impact van specifieke eisen zijn, bv een toename in kosten of ontwikkeltijd en daarmee kunnen afwegingen gemaakt worden of de eisen moet worden aangepast of bv moet worden uitgesteld naar een volgende versie.

Het voortraject is erg belangrijk, want wijzigingen die laat in het ontwikkelingstraject moeten worden doorgevoerd hebben veel impact en kunnen ertoe leiden dat sommige ontwikkelingen opnieuw moeten worden bekeken. Er zullen altijd tussentijdse aanpassingen komen, maar hoe minder hoe liever!

Buiten de primaire eisen (“ik wil een apparaat dat aardappels kan schillen en ze in frietjes kan snijden”), zijn er veel andere aspecten die belangrijk zijn voor de keuzes. Zoals: Hoe lang moet het apparaat meegaan, hoeveel verwerking per uur, wat is de maximale kostprijs, wanneer moet het geleverd worden, hoeveel apparaten, betrouwbaarheidsgraad, remote monitoring en logging, toegang via internet…  Maar bv ook waar moet het geleverd worden en aan welke landelijke, Europese of globale-eisen moet het voldoen.

Binnen Blue Engineering gebruiken we het V-Model als leidraad. Hierin is duidelijk te zien dat het opstellen van de eisen van de gebruiker direct gekoppeld is aan de acceptatietest. Dit maakt het duidelijk wanneer het project afgerond is en geeft vaak ook inzichten bij klanten wat de impact van bepaalde eisen is.

Zoals eerder besproken vinden we het heel belangrijk om de klant mee te helpen om zijn eisenpakket zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Vaak ligt de focus op de realisatie en komt bij de opleveren naar voren dat de klant net wat anders voor ogen had.

Voor het implementeren van software hebben we een architectuur opgesteld: Blue-OS. Hiermee kunnen we een softwareopdracht op een structurele manier oplossen. Iedereen binnen Blue Engineering kent deze architectuur en daarmee is het voor ons makkelijk om verschillende mensen aan een project te laten werken en ook om onderhoud te doen.

De Blue-OS architectuur bestaat uit vele onderdelen. De basis is een structurele opzet van software met duidelijke gegroepeerde onderdelen.

Deze onderdelen kunnen dan ook eenvoudig worden hergebruikt. Omdat de hardware implementatie afgeschermd is, kunnen we platform onafhankelijk ontwikkelen. Daarmee is het eenvoudig om code eerst op een PC simulatie te testen en daarna te porteren naar een embedded processor.

Blue-OS bevat structurele oplossingen voor timers, queues, logging en statemachine implementatie en heeft een minimale impact op geheugengebruik en snelheid kan al prima werken op de kleinste embedded processoren met of zonder RTOS. Is verder ook prima schaalbaar.

Blue-OS bevat ook vele standaardisaties op het gebied van o.a. code-style, naamgeving van bestanden en folderindelingen, logging, vaste manieren van testen en testplatformen.

Door het gebruik van Blue-OS kunnen we daardoor snel en betrouwbaar een product ontwikkelen. Verder kunnen we ook  beter de ontwikkelinspanning inschatten op basis van de reeds aanwezige modules en opgebouwde ervaringen met het ontwikkelen van modules.

Onze experts