Blue Approach

Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, wat is dat nou precies? Wat kan ik eraan doen?
Bij Blue Engineering hebben wij ook met dit soort vragen geworsteld en we hebben een antwoord hierop gevonden.
Dit noemen we de Blue Approach.

Een engineer kan een probleem slechts oplossen als het effect hiervan meetbaar is.

Dit is precies wat we met duurzaamheid gaan doen: we maken het meetbaar.

We voeren bij bedrijven een life cycle assessment (LCA) uit. Dit noemen we 'de scan' waarin we bekijken welke processen er zijn, wat daar voor nodig is (grondstoffen), wat er uit komt (producten en reststromen) en de kosten hiervan. Zo berekenen we de impact van deze processen op het milieu: klimaatverandering, waterhuishouding, bodemverzuring etc..

Dit levert het inzicht op in welke processen of proces stappen de grootste impact en kosten gemaakt worden, de analyse.

En de Blue Approach gaat verder. Wij denken als engineers met u mee hoe deze impact het slimst verminderd kan worden en kunnen u helpen met het technisch design van de oplossingen. Dit resulteert in een geringere impact en vaak ook kostenbesparingen. Vervolgens monitoren we de resultaten en sturen zo nodig bij om te zorgen voor continuïteit.

Vul je contact gegevens in om onze Blue Approach flyer te bekijken

Onze experts