Windenergie, wat een kansen!

Blue Engineering wordt geïnspireerd door Blue Economy, daarom willen we graag een paar cases over windenergie met je delen. Want wat een kansen!

We weten allemaal dat energie van hernieuwbare bronnen de toekomst gaat bepalen. In de blauwe economie worden hiervoor drie belangrijke bronnen genoemd: zwaartekracht, zon en wind. Over deze laatste willen we het met je hebben, want windenergie kan op betere manieren dan de zee en het land vol zetten met nieuwe windmolens.

Windenergie zonder nieuwe pilaren

Case 11 van de blauwe economie gaat over windenergie zonder nieuwe pilaren. Helaas is het zo dat de pilaren, bladen en turbines schaarse aardmetalen nodig hebben. Als 30 procent van de energie van wind afkomstig zou zijn, dan zou er niet voldoende grondstof zijn. En omdat de wind vooral op grote hoogte te vangen is, wordt de horizon in toenemende mate vervuild met pilaren. Daarnaast zijn de kosten van deze windmolens hoog. Drie Franse architecten en innovators Nicola Delon, Raphaël Ménard en Julien Chopin hebben een oplossing ontwikkeld die in lijn is met de Blue Economy principes: duurzaamheid is de mate waarin je aan basisbehoeften kunt voldoen met wat er lokaal aanwezig is. Er staan namelijk al miljoenen pilaren in het landschap voor transport van energie en bijvoorbeeld ontvangst van mobiele telefonie. Als we die bestaande pilaren gebruiken om windenergie mee op te wekken, hoeven er geen nieuwe pilaren te worden geplaatst.

Windenergie zonder turbines

En dan is er ook nog de windenergie zonder turbines, zoals beschreven in case 12. Een windmolen op industriële schaal gebruikt meer dan een ton aan magneten, waarvan 35 procent afhankelijk is van Neodymium. China produceert 95 procent van deze schaarse metalen met een productiemethode die agressieve chemicaliën de grond in pompt. De drab die ontstaat komt terecht in opvangvijvers met hoge milieurisico’s. Nieuwe bronnen, nieuwe processen en nieuwe materialen zijn nodig voor de toekomstige productie van windenergie. Shawn Frayne, een natuurkundige, deed onderzoek naar hoe de druk van wind elastische banden en koorden doet trillen en zo energie opwekt. Hij bestudeerde deze aerodynamische kracht die zich kan opbouwen en bruggen kan vernietigen zoals gebeurd is met de Tacoma-brug in de 40-er jaren, een case bekend bij elke architect. Shawn heeft een methode ontwikkeld om deze krachten te oogsten en zo windenergie te produceren zonder turbines.

Inspiratie voor engineers

Kansen te over, zouden we zo zeggen, in de cases zelf zijn de cijfers van de business cases terug te lezen. Inspireert dit jou? Wil je er eens met Blue Engineering over van gedachten wisselen? Neem dan vooral contact met ons op.

Case 11: windenergie zonder nieuwe pilaren

Case 12: windenergie zonder turbines

Foto: www.ugei.com