We zijn concurrerender, maar zijn we ook innovatiever?

Vanochtend las ik goed nieuws: na twee jaar staan we weer in de top vijf meest concurrerende economieën van de wereld! Henk Volberda van de Erasmus Universiteit verklaart in het FD: ‘We hebben een aantal factoren waar we gewoon goed op scoren. We klagen wel eens over ons onderwijs, maar daar staan we derde op de wereldranglijst. En ook met bijvoorbeeld infrastructuur en gezondheidszorg scoren we hoog. Daar is dus nu scherper macrobeleid bij gekomen.’ Erg goed om te lezen allemaal. Het is ook goed om te zien dat het kabinetsbeleid met het topsectorenbeleid, stimuleringsbeleid en het aanstellen van Start-up Envoy Neelie Kroes, steeds meer inzet op innovatie. Want wat mij met name opviel is dat we nog een stuk beter kunnen op het gebied van innovatie.

NEDERLAND DUIKELT OMLAAG OP RANGLIJST VAN INNOVATIECAPACITEIT

Onze top vijf notering valt namelijk niet toe te schrijven aan ons vermogen om te innoveren. Sterker nog, we zijn flink gezakt op de ranglijst van innovatiecapaciteit (naar de 18e plek wereldwijd) door het bedrijfsleven. Dit schijnt met name te komen omdat bedrijven in andere landen de laatste jaren juist flink investeren in hun innovatiecapaciteit.

NOG GENOEG INNOVATIEKANSEN OM TE PAKKEN

Als koplopers in innovatie schrikken we hiervan. In de toekomst concurrerend blijven wordt met name gestimuleerd door juist nu te investeren in innovatie. Als Blue Engineering proberen we hier op in te spelen met innovatieprojecten zoals Flora Fluids, Pulseform en LabTap. Er zijn genoeg innovatiegebieden waar nog veel te ontdekken valt, zoals rondom 3D printing, future farming of het verduurzamen van industriele processen. Ook worden wij erg enthousiast van sociale innovatie. Immers, succes wordt met name bepaald door de menselijke factor en niet door technologische suprematie.

Gelukkig ziet ook Volberda nog genoeg kansen. Hij noemt onder andere de thema’s Internet of Things, BigData en 3D printing als belangrijke innovatiedomeinen. Hij motiveert vooral de overheid om nog meer de regierol te pakken bij innovatie. Wij doen liever een oproep aan u als ondernemer, professional en koploper. Innoveer met ons mee! Nieuwe dingen bedenken is immers veel leuker dan suboptimalisatie :-).

Tot innoveers!