Toekomstbestendige bedrijven

De principes van de blauwe economie geven een raamwerk waarmee een toekomstbestendige wereld kan worden gebouwd. Het is aan ons om deze wereld vorm te geven met nieuwe innovaties, bedrijven, diensten en producten.

Wat zijn die blauwe principes?

Gunter Pauli, de initiatiefnemer van de blauwe economie heeft in totaal 21 principes geformuleerd en voor wie ze allemaal wil lezen, ze staan op zijn website. Maar voor nu pik ik er een paar uit.

Natuurkunde

Voor het bedenken van oplossingen kijkt de blauwe economie als eerste naar de natuurkunde. Druk en temperatuur zijn belangrijke basiswaarden, die worden geaccepteerd zoals ze ter plekke zijn. Daarna volgen biologie en scheikunde. En bij alles wordt de natuur als basis genomen, dus scheikunde die in je huiskamer kan plaatsvinden. Wij mensen kunnen extreme en toxische oplossingen bedenken, omdat wij muren kunnen bouwen waarbinnen deze processen plaatsvinden. In de natuur moet alles op de plaats gebeuren waar de planten en dieren ook leven, dus kiest de natuur voor oplossingen die de omgeving geen schade toebrengen.

Vervang iets door niets

Grondstoffen zijn schaars, dus kijk bij elke oplossing eerst of je een grondstof door niets kunt vervangen. Een voorbeeld is de batterij. Wij hebben ooit de lithiumbatterij bedacht en nu accepteert iedereen dat product als status quo. Maar er zijn zoveel andere manieren om energie op te slaan. Wat te denken van temperatuurverschil, hoogteverschil, een vliegwiel? Allemaal oplossingen waar geen zware metalen aan te pas komen. Of wat te denken van energie direct gebruiken en helemaal niet opslaan? Fraunhofer ontwikkelt een mobiele telefoon zonder batterij. De benodigde energie wordt geleverd door lichaamswarmte, adem en stem. Hoe ingenieus is dat!

Cascade

Natuurlijke systemen leveren een cascade van voedingstoffen, materie en energie. Er bestaat geen afval in de natuur, elk bijproduct is de grondstof voor een nieuw product. Dit komt prachtig tot uiting in het systeemdenken, zoals uitgewerkt door Fritjof Capra in The Systems View of Life en door Luigi Bastagnino, professor aan de universiteit van Turijn, die systeemplaatjes maakt van vele producten. Hij zet onze gebruikelijke lineaire productieprocessen om in volledig haalbare systemische processen. Hij toont aan dat deze manier van werken minder investeringen vergt en meer toegevoegde waarde oplevert. Alleen moeten we daarvoor wel onze vastgeroeste manier van denken in core business loslaten. Toekomstbestendige bedrijven zijn bedrijven die zelf meerdere waardestromen creëren of aan hen die netwerken vormen om samen waardestromen te verbinden. Het gevolg is veerkrachtige bedrijven die meer dan één cashflow hebben en die waarde creëren in de maatschappij.

Blue System Approach

Tot zover een paar blauwe economie principes. Wordt vervolgd. Bij Blue Engineering zetten we de Blue System Approach in om concrete oplossingen te bedenken voor onze klanten. Heb je belangstelling voor deze manier van denken in de nieuwe economie? Neem dan eens contact met ons op.

Foto en tekst: Désirée Driesenaar.