De 'blauwe filter' voor onze projecten

Voor Blue Engineering zijn innovaties altijd duurzaam en baanbrekend. Maar wanneer is een innovatie nou duurzaam? En wat betekent dat precies voor de invulling van onze projecten. Om dit in kaart te brengen zijn onze engineers bezig met de ontwikkeling van een ‘Blue Scan’. 

De Blue Scan slaat de welles–nietes discussie plat

Een discussie over duurzaamheid verandert vaak snel in een discussie tussen ‘goed’ en ‘slecht’. Binnen onze organisatie merken we dat de discussie rondom duurzaamheid zich echter in een grijs gebied bevindt. De behoefte onstond voor een ‘meetsysteem’, een filter, om de discussie te nuanceren.

De Blue Scan is een tool waarmee er op een aantal gebieden een score toegekend kan worden aan een project, product of proces. Het geeft niet aan of iets slechts of goed is. Het geeft je inzicht in welke elementen je nog kunt verbeteren.

Statements als ‘Wanneer we geld van plastic kunnen we de C02 verlagen’ of ‘Robots inzetten voor werk dat voor mensen onveilig is, is goed voor de wereld’ krijgen meer handen en voeten wanneer je met de Blue Scan ontleedt. Door deze statements door de filter van de Blue Scan te bekijken roep je vragen op als: wat gebeurt er met het plastic en van welke materialen wordt de robot gemaakt?

Draagt deze innovatie bij aan een ‘blauwe wereld’?

De scan bestaat uit 30 meerkeuzevragen waar het antwoord ja, nee of gedeeltelijk op gegeven kan worden binnen een aantal scoregebieden. Het is het beginpunt, een handvat, voor een methodiek waar we uiteindelijk naar toe willen werken.

De scoregebieden stippen verschillende onderwerpen aan die betrekking hebben op onze wereld. Zo wordt de vraag gesteld of je gebruikt maakt van een hernieuwbare grondstof, of je product een ‘end of life’ fase heeft en of je waarde kunt terugwinnen. Andere vragen gaan meer over het maatschappelijke belang: is mijn product/concept gevoelig voor diefstal of criminaliteit, is het in enige zin (ergens in de keten) schadelijk voor de gezondheid van mensen (dan wel in het gebruik van giftige stoffen dan wel het productieproces). Tot slot moet je jezelf ook de vraag stellen: kan dit product of concept zich op een eerlijke manier terugverdienen, wat is de business case?

Waarde toevoegen aan het systeem

Als techneuten zijn we geïnteresseerd in performance en technisch mooie oplossingen. Daarom is het juist goed dat we onszelf deze vragen blijven stellen. Ze houden we in het ontwerp, rekening met de wereld. En dat heeft waarde!