Biologische landbouw en techniek, hoezo tegenstrijdig?

Als we over techniek in landbouw praten, denken we meestal meteen aan industriële bedrijvigheid en nog grotere en zwaardere machines. Maar er is ook slimme techniek voor de landbouw. Op 29 juni van dit jaar hield Pablo Tittonell in NRC Handelsblad een pleidooi voor het gebruik van drones, robotica en ICT in de biologische landbouw. Blue Engineering is een groot voorstander van slimme techniek die meewerkt met de natuur in de landbouw.

Agro-ecologie

Pablo Tittonell is een voorvechter van ‘agro-ecologie’. Bij agro-ecologie ontwerp je ‘pest-onderdrukkende landschappen’. Afwisseling van gewassen en rassen, bodem- en waterbeheer, beheer van omliggende struiken en bomen, de dieren die er leven; dit draagt allemaal bij aan voorkomen van plagen en een vruchtbare bodem. In een goed ontworpen agro-ecologisch landschap zijn bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemanipuleerde planten niet nodig.

Slimme techniek

En daar komt ook techniek om de hoek kijken. Op dit moment is het aandeel menselijk ingrijpen die de natuur tegenwerkt bij de landbouw enorm groot. We gebruiken steeds zwaardere en grotere machines die de grond verdichten, bewerken onze grond met kunstmest die het bodemleven aantast, manipuleren onze zaden, gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen, antibiotica, etc. Biologie wordt in de landbouw nogal eens onderbelicht. Zaken als bodemleven, schimmels, bacteriën, organische stof, natuurlijke voedingsstoffen en waterhuishouding kunnen enorm worden ondersteund door slimme techniek en dan hun goede werk doen.

Big data

Blue Engineering zet zich in om een brug te slaan tussen hightech en agro-food. Deze twee takken van sport kunnen elkaar inspireren en veel van elkaar leren. Big data, die inzicht geven in de juiste indicatoren van een bepaalde teelt, kunnen zorgen dat je vooral ingrijpt op de plekken waar het fout gaat en op andere plekken de natuur gewoon haar gang kunt laten gaan. Bovendien kun je aantonen of bepaalde biologische middelen echt werken en ze dan beter inzetten. Zo wordt de boomteelt verbeterd door het meten van stamdiktes en analyseren van big data. Drones en robots kunnen een goede rol spelen in monitoring en vergemakkelijken van het handwerk zonder dat zware machines de grond vernielen. Slimme techniek zorgt ervoor dat we met agro-ecologie niet terug hoeven naar vroeger, maar dat we de biologie in de landbouw wel optimaal haar werk laten doen.

Het artikel dat mij inspireerde deze blog te schrijven, is een interview met Pablo Tittonell, net vertrokken professor aan de universiteit van Wageningen (leerstoel Farming Systems Ecology) in NRC Handelsblad van 29 juni 2015: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juni/29/lang-leve-de-biologische-landbouw-1510576

Artikel is voor niet-NRC-abonnees ook te koop via Blendle: https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/lang-leve-de-biologische-landbouw/bnl-nrc-20150629-1510576

Beeld via www.drones.nl

Geschreven door: Désirée Driesenaar, Blue Economy expert