Bier plaveit de weg naar duurzaamheid

Blue Engineering wordt geïnspireerd door Blue Economy en daarom willen we graag de case van bier, voedsel en energie met je delen. In lijn met de super-inspirerende bier en pizza meetings die af en toe bij Blue Engineering plaatsvinden en waar de mooiste technische innovatiezaadjes ontkiemen.

Brood en vissen

Er zijn verschillende voorbeelden van bierbrouwerijen die hun core business hebben losgelaten en in plaats daarvan cyclisch denken. Zij geven de afvalstromen van het ene proces in het volgende proces een nieuwe waarde. Bier bestaat vooral uit tarwe en water en het merendeel van deze grondstoffen wordt niet verbruikt maar gebruikt. Met overgebleven tarwe en water kun je waanzinnig mooie dingen doen. Een inspirerend voorbeeld van deze blauwe manier van werken, is de Wildwood Brewery in Montana USA. Aan het eind van dit artikel vind je een link naar het filmpje waarin Wildwood Brewery in woorden haar verhaal doet. Maar een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden, daarom eerst een visuele weergave van het proces.

Hoe mooi is dat? Na het bier ontstaat brood, energie, compost voor een gezonde bodem en kweken ze zelfs vissen.

Samenwerken

In onze Westerse wereld is het echter moeilijk voor bedrijven om hun core business los te laten. We zijn zo opgevoed met specialiseren, efficiency en winstmaximalisatie, dat we de voordelen van deze werkwijze negeren. Want voordelen zijn er zeer zeker! Zo wordt een bedrijf veerkrachtiger, omdat de omzet niet meer afhankelijk is van één inkomstenstroom. Er ontstaan multiple cashflows die allemaal bijdragen. Een ander voordeel is de afwisseling voor medewerkers en de mogelijkheid het bedrijf relatief klein te houden. Blauw denken is denken in synergievoordelen in plaats van in schaalvoordelen; economies of scope in plaats van economies of scale. En voor de ondernemer die zijn core business echt niet wil loslaten, is er de mogelijkheid om samen te werken. Gulpener werkt bijvoorbeeld samen met een bakker in Maastricht om zijn gebruikte graan om te zetten in gezond en lekker brood. Internationaal staan wij bekend om onze succesvolle samenwerkingsverbanden, laten we daar dan onze kracht van maken. Coöperatie verslaat concurrentie.

Ter inspiratie nog een aantal linkjes:

Case 109 van Blue Economy

Wildwood Brewery Montana USA

Gulpener Bierbrouwerij

En als je eens wilt meedenken over technologie voor een duurzame toekomst, neem dan contact met ons op of kom naar één van onze creatiesessies. De agenda op de nieuwspagina geeft een overzicht van actuele evenementen.

Tekst: Désirée Driesenaar

Foto uit case 109 van Blue Economy.